خانه خانه داری حیوانات خانگی چگونه می توان با حیوان خانگی خود خوب برخورد کنیم

چگونه می توان با حیوان خانگی خود خوب برخورد کنیم

11 دقیقه خوانده شده
0
1
101

همه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بدانند‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سایر‭ ‬حیوانات‭ ‬خوب‭ ‬برخورد‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برخورد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حیوان‭ ‬دیگر‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

۱- در‭ ‬صورت‭ ‬داشتن‭ ‬حیوانی‭ ‬با‭ ‬پوششی‭ ‬نظیر‭ ‬خز،‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬آراسته‭ ‬کنید‭.‬

بعضی‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭  ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬آراسته‭ ‬شدن‭ ‬دارند‭  ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬دوست‭ ‬ندارند،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬ندهید‭ ‬مگر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬انجامش‭ ‬برای‭ ‬سلامتی‭ ‬او‭ ‬ضروری‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬حیوانات‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬آراسته‭ ‬شدن‭ ‬ندارند‭ ‬اما‭ ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬خز‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬آلوده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭.‬

 ۲-  ‬به‭ ‬آنهابه‭ ‬میزان‭ ‬مناسب‭ ‬غذا‭ ‬دهید‭. ‬مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬غذایشان‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭.‬

کمتر‭ ‬بودن‭ ‬غذا‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬عادی‭ ‬سبب‭ ‬گرسنگی‭ ‬حیوان‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬جویده‭ ‬شدن‭ ‬کفش‌های‭ ‬جدید‭ ‬شما‭ ‬توسط‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬شما‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬مواد‭ ‬مغذی‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬نمی‌رسد‭. ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬بودن‭ ‬غذا‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬استفراغ‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬درد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چاق‭ ‬شدن‭ ‬حیوان‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬شما‭ ‬باید‭ ‬بتوانید‭ ‬زمان‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬گرسنه‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬زمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬غذای‭ ‬اضافه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭ ‬تشخیص‭ ‬دهید‭. ‬تشخیص‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬برای‭ ‬اسبی‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬تغدیه‭ ‬می‌کند‭ ‬سخت‭ ‬است؛‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬همستری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬ظرفی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬غذا‭ ‬برای‭ ‬غذایی‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهش‭ ‬می‌کند،‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬گرسنگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌کند‭ ‬تفکیک‭ ‬کنید‭.‬

۳-  ‬حداقل‭ ‬روزی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬ظرف‭ ‬های‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تمیز‭ ‬کنید‭.

این‭ ‬قضیه‭ ‬مشابه‭ ‬ما‭ ‬انسانها‭ ‬می‌باشد‭. ‬ما‭ ‬غذای‭ ‬کل‭ ‬یک‭ ‬ماهمان‭ ‬را‭ ‬دریک‭ ‬ظرف‭ ‬یکسان‭ ‬نخواهیم‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭  ‬یک‭ ‬لیوان‭ ‬یا‭ ‬فنجان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ماگ‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬ماه‭ ‬نمی‌نوشیم‭.‬

۴- به حیوان خانگی خود توجه کنید.‬‭ ‬

حیوانات‭ ‬اهلی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬سگ‌ها‭ ‬به‭ ‬نهایت‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭ .‬هرچند‭ ‬این‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬حضور‭ ‬حیوانتان‭ ‬را‭ ‬تصدیق‭ ‬کنید‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬سلام،‭ ‬اسم‭ ‬حیوان،‭ ‬حالت‭ ‬چطور‭ ‬است؟‭ ‬و‭… ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬متوجه‭ ‬حرف‭ ‬شما‭ ‬نخواهند‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬حداقل‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬توجه‭ ‬می‌کنید‭.‬

۵-  ‬سگ‌ها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پرورششان‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬راه‭ ‬ببرید‭.‬‭

عدم‭ ‬فعالیت‭ ‬کافی‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فیزیکی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬روحی‭ ‬برای‭ ‬سگ‭ ‬مضر‭ ‬است‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سگ‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬ندارند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬زنجیر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬لانه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬حیاط‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬محبوس‭ ‬شوند؛‭ ‬آنها‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬سگ‌های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کنند‭. ‬شما‭ ‬هم‭ ‬ضمن‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬سایرین‭ ‬هم‭ ‬سرگرم‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭. ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬برای‭ ‬سگ‭ ‬فعالیت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سایرین‭ ‬باید‭ ‬فعالیت‭ ‬مناسبشان‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نمایید‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬فعالیت‭ ‬دیگری‭ ‬باشد‭.‬

۶-  ‬تماس‭ ‬فیزیکی‭ ‬راه‭ ‬ارتباطی‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬محسوب‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬دوستانه‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬می‌شود‭. ‬

با‭ ‬حیوان‭ ‬خود‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬نوازشش‭ ‬کنید‭.‬‭ ‬

۷-  ‬هیچگاه‭ ‬نظیر‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬با حیوان خانگی ‬خود،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬سگ،‭ ‬برخورد‭ ‬نکنید‭.‬‭ ‬

سگ‭ ‬یک‭ ‬حیوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬کاری‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬ناامنی‭ ‬کند‭ ‬درعوض‭ ‬قوی‭ ‬باشید.

۸-  ‬هیچگاه‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬صدمه‭ ‬بزند‭.‬‭

آنها‭ ‬ضعیف‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬آزارشان‭  ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬بدشان‭ ‬بیاید‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تصادفی‭ ‬باعث‭ ‬اذیتشان‭ ‬شدید‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رفتاری‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬عذرخواهی‭ ‬کرده‌اید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اطمینان‭ ‬قلبی‭ ‬مجدد‭ ‬داده‌اید‭.‬

۹-  ‬به‭ ‬طور‭ ‬منظم‭ ‬حیوان‭ ‬اهلیتان‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬دامپزشک‭ ‬ببرید‭.‬‭

حیوانتان‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬ذره‌ای‭ ‬ناراحتی‭ ‬ضمن‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬با‭ ‬ناخوشی‭ ‬بدی‭ ‬مواجه‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬پیش‌گیری‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬گاهی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬پاداش‭ ‬دهید‭.‬

۱۰-  ‬شما‭ ‬صاحب‭ ‬حیوان‭ ‬خود‭ ‬هستید‭.‬‭

با‭ ‬تهدید‭ ‬قلاده‌اش‭ ‬را‭ ‬نکشید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنبیه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نزنید‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬باید‭ ‬مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬نگذاشته‌اید‭.‬

۱۱-  ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬حیوانات‭ ‬بی‌صبری‭ ‬نکنید‭.‬‭ ‬

حیوان‭ ‬خانگیتان‭  ‬مکالمه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬پس‭ ‬برایشان‭ ‬بیهوده‭ ‬گویی‭ ‬نکنید‭ ‬زیرا‭ ‬آنها‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬صاحب‭ ‬دیوانه‌ای‭ ‬می‌بینند‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬حرف‭ ‬بزند‭.‬

نکاتی در برخورد با حیوانات

•‭ ‬لحن‭ ‬صدای‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬حیوان‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬دارد‭. ‬گفتن‭ ‬دوستت‭ ‬دارم‭ ‬اگر‭ ‬لحن‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬متنفر‭ ‬هستید‭ ‬تاثیرش‭ ‬را‭ ‬نخواهد‭ ‬گذاشت‭.‬
•‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬گربه‭ ‬و‭ ‬سگ‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬شکم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چانه‌شان‭ ‬خارانده‭ ‬شود‭.‬
•‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬تجربه‌های‭ ‬ناخوشایند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکانی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬ارتباط‭ ‬می‌دهند‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬حیوانتان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬برده‌اید‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سوار‭ ‬ماشین‭ ‬شدن‭ ‬خواهد‭ ‬ترسید‭ ‬زیرا‭ ‬سوار‭ ‬ماشین‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرآیندی‭ ‬دردناک‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دارد‭. ‬
اگر‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬تلاش‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬زمان‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مراقبت‭ ‬به‭ ‬مکانی‭ ‬ببرید‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬آزارش‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پاداش‭ ‬دهید‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سگ،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬کوتاه‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬ماشین‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬خوشایند‭ ‬ببرید‭ ‬تا‭ ‬متوجه‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مسیر‭ ‬همه‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬ختم‭ ‬نمی‌شود‭. ‬این‭ ‬قضیه‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬حیوان‭ ‬شما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سوار‭ ‬ماشین‭ ‬شدن‭ ‬مقاومت‭ ‬کند‭.‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬نزد‭ ‬دامپزشک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬مقصد‭ ‬دیگری‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ناخوشایندتر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬زخم‭ ‬و‭ ‬خراش‭ ‬پوشیده‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬تنها‭ ‬گذاشتن‭ ‬حیوان‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬دوست‭ ‬ندارند‭ ‬که‭ ‬فردی‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬کنارشان‭ ‬در‭ ‬تردد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬تهدید‭ ‬کنند‭.‬

هشدارهایی در برخورد با حیوانات

هنگامی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهید‭ ‬برخورد‭ ‬نادرست‭ ‬حیوان‭ ‬خانگیتان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنید‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬حیوان‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ترس‭ ‬او‭. ‬با‭ ‬لحن‭ ‬قاطع‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بگویید‭ ‬نه‭ ‬یا‭  ‬سگ‭/‬گربه‭/‬خرگوش‭/… ‬بد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دستتان‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬شود‭ ‬کار‭ ‬بدی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
اگر‭ ‬حیوان‭ ‬خانگیتان‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬می‌کنید‭ ‬دوست‭ ‬ندارد،‭ ‬انجامش‭ ‬ندهید‭ ‬البته‭ ‬استثناهایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬حیوان‭ ‬سودمند‭ ‬است،‭ ‬نظیر‭ ‬حمام‭ ‬بردنش،‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭ ‬ولی‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می‌توانید‭ ‬حیوان‭ ‬را‭ ‬تسکین‭ ‬دهید‭.‬
هرگز‭ ‬حیوان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نزنید‭. ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬عصبانی‭ ‬هستید،‭ ‬زدنش‭ ‬بدترین‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توانید‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬باعث‭ ‬ترسش‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬ظلم‭ ‬است‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬رفتارتان‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬ناگهان‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بدتان‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اعتمادی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬بودید‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬خواهید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نوازش‌ها‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬مطلوب‭ ‬زیادی‭ ‬می‌طلبد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬اعتماد‭ ‬بازگردد‭.‬

بارگذاری بیشتر در حیوانات خانگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

چگونه پر کنی کاسکو را درمان کنیم

پرکنی یک نوع بیماری شایع در طوطی سانان مخصوصا کاسکوها و کاکادوها محسوب می شود. برای اطلاعا…